Posts tagged “de Appel”

Niet alles is gebaseerd op kennis

De Nederlandse kunstwereld bevindt zich op een merkwaardig kruispunt. Instellingen voor hedendaagse kunst moeten een andere koers gaan varen dan ze voorheen deden. De desastreuze bezuinigingen liegen er immers niet om. Het goede nieuws: De Appel, centrum voor hedendaagse kunst in Amsterdam is sinds kort weer geopend in een prachtig, historisch pand. Een gesprek met […]

Cinematografische labyrinten

De films van Emily Wardill (Rugby, Engeland, 1977) worden vaak omschreven als ‘briljante cinematografische labyrinten, speels en indringend tegelijkertijd’. Voor iedere film trekt ze weer een ander stijlregister open, waarmee ze op haar manier onderstreept dat vorm wel degelijk als drager van betekenis kan fungeren. Samen met curator Ian White maakte ze voor de Appel […]