Posts tagged “de Fundatie”

Het sublieme in hedendaagse versie

‘Mehr licht!’, dat waren de beroemde laatste woorden die Goethe op 82-jarige leeftijd op zijn sterfbed prevelde. Het is ook de titel van een nieuwe tentoonstelling in Museum De Fundatie in Zwolle, over ‘het sublieme’ in de hedendaagse kunst, samengesteld door kunstrecensent en schrijver Hans Den Hartog Jager.