Posts tagged “NIMk”

De kunstenaar als bemiddelaar

In het kader van ‘5 Days On’, het kunstprogramma van het jaarlijks terugkerende muziekfestival ‘5 Days Off’, presenteert het NIMk in Amsterdam de tentoonstelling ‘Cloud Sounds’. Uitgangspunt is de cultuur van elektronische muziek en video-clips, waarbij de participatie van het publiek als belangrijkste ingrediënt lijkt te gelden.